Verksamhetsstöd för kulturorganisationer 2021

LÄS MER

För att genomföra ansökan om verksamhetsstöd som kulturorganisation måste verksamhetsplan för 2021 och budget för 2021 bifogas. Dessutom måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar finnas tillgängliga så att de kan skickas in på begäran.  Budget och verksamhetsplan för nästkommande år tillsammans med ansökans motivering kommer att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

  • I e-tjänstens första steg: Kontaktuppgifter kommer du att kunna bifoga verksamhetsplan och budget samt årsmöteshandlingar.
  • I steg två: Stöd kommer du att kunna bifoga motivering av stöd och beskrivning av verksamhet.

Ansökan kan göras till och med den 31 augusti 2021.

Läs mer om kulturstöd på Region Gotlands webbplats:

 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa