Coronastöd till verksamhet inom kultur och fritid - kulturområdet

LÄS MER

Gotländska föreningar och organisationer inom kultur- och fritidsområdet som drabbats ekonomiskt av coronapandemin kan nu söka stöd hos Region Gotland.

Ansökningsperiod: 15 maj – 15 juni 2020

Läs mer om villkor och regler m m på www.gotland.se/coronakulturochfritid

Notera att inskickade ansökningar räknas som offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Handlingar som press/media begär ut ska skyndsamt lämnas ut.

Har du frågor vänligen kontakta:

Madeleine Nilsson,
0498-26 96 28
0737-65 82 62
madeleine.nilsson01@gotland.se

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa