Coronastöd till verksamhet inom Kultur och Fritid - fritidsområdet

LÄS MER

Gotländska föreningar och organisationer inom kultur- och fritidsområdet som drabbats ekonomiskt av Coronapandemin kan nu söka stöd hos Region Gotland. Inom fritidsområdet kommer föreningarna kunna söka för intäktsbortfall på grund av den rådande Coronapandemin.

Stödet för fritidsområdet kommer att ha två olika ansökningsperioder

Ansökningsperiod 1: 15 maj – 15 juni 2020.

Denna ansökningsperiod är för ansökningar för intäktsbortfall upp till 15 000 kronor totalt.

Ansökningsperiod 2: 15 juni-15 augusti 2020.

Denna period för ansökningar inom alla belopp.

Notera att inskickade ansökningar räknas som offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Handlingar som press/media begär ut ska skyndsamt lämnas ut.

Innan ni ansöker, läs mer om villkor och regler för stödet www.gotland.se/coronakulturochfritid

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa