Coronastöd till verksamhet inom Kultur och Fritid - fritidsområdet

LÄS MER

Gotländska föreningar och organisationer inom kultur- och fritidsområdet som drabbats ekonomiskt av Coronapandemin kan nu söka stöd hos Region Gotland. Inom fritidsområdet kommer föreningarna kunna söka för intäktsbortfall på grund av den rådande Coronapandemin.

Stödet för fritidsområdet kommer att ha två olika ansökningsperioder

Ansökningsperiod 1: 15 maj – 15 juni 2020.

Ansökningsperiod 2: 15 juni-15 augusti 2020.

Ansökan är öppen för alla belopp och notera att perioden för evenemang och verksamhet som är sökbara för intäktsbortfall är till och med  30 september 2020. Vi har således en längre period är stödet från RF, detta för att täcka in en större del av sommarens händelser som påverkas av Coronapandemin.  Sista ansökningsdatum är fortfarande 15 augusti.

Notera att inskickade ansökningar räknas som offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Handlingar som press/media begär ut ska skyndsamt lämnas ut.

Innan ni ansöker, läs mer om villkor och regler för stödet www.gotland.se/coronakulturochfritid

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa