Coronastöd till verksamhet inom Kultur och Fritid - fritidsområdet

LÄS MER

Gotländska föreningar och organisationer inom kultur- och fritidsområdet som drabbats ekonomiskt av Coronapandemin kan nu söka stöd hos Region Gotland. Inom fritidsområdet kommer föreningarna kunna söka för intäktsbortfall på grund av den rådande Coronapandemin.

Ansökningsperioden gäller från den 17 november till den 2 december 2020.

Ansökan är öppen för alla belopp och notera att perioden för evenemang och verksamhet som är sökbara för intäktsbortfall är från den 1 oktober till 31 december 2020.

Notera att inskickade ansökningar räknas som offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Handlingar som press/media begär ut ska skyndsamt lämnas ut.

Innan ni ansöker, läs mer om villkor och regler för stödet www.gotland.se/coronakulturochfritid

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa