Dricksvattenanläggning - anmälan om registrering

LÄS MER

Anmälan/ansökan om registrering av dricksvattenanläggning.

Region Gotland tar ut avgifter enligt gällande taxa:
Livsmedelstaxa

Frågor om e-tjänsten

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
sbflivsmedel@gotland.se
0498-26 32 10

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland