Gemensam avfallsbehållare - ansökan

LÄS MER

Två eller tre närliggande (upp till 500 m) fastigheter kan ha gemensam avfallsbehållare för hämtning av hushållsavfall eller med hushållsavfall jämförligt avfall. Ansökan ska undertecknas av fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare till samtliga fastigheter som ingår i ansökan.

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare till flera fastigheter för en- och tvåfamiljsbostad kan även ha gemensam avfallsbehållare för egna fastigheter.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden - Region Gotland