Anmälan om trängsel vid restaurang eller servering

LÄS MER

Region Gotland ansvarar från och med den 1 juli 2020 för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Tillsynen omfattar enbart verksamheter där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället (till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier).

Detta innebär att exempelvis följande verksamheter inte omfattas av tillsynsansvaret:

  • Bad och badplatser
  • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
  • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

För synpunkter som gäller folksamlingar kan du vända dig till Polismyndigheten.

I andra fall kan du vända dig direkt till den verksamheten där du upplever trängsel.

Om din synpunkt gäller en verksamhet där Region Gotland ansvarar för tillsynen så kommer ditt meddelande att vidarebefordras till rätt instans för handläggning.

Avser din synpunkt en  verksamhet som Region Gotland driver som inte omfattas av tillsyn vidarebefordras anmälan dit för kännedom.

Observera att alla synpunkter inte kommer att föranleda ett svar från Region Gotland.

Frågor om e-tjänsten

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa