Åminne Vattenskyddsområde - information om fastighet

LÄS MER

Teknikförvaltningen uppmanar alla fastighetsägare med mera inom Åminne vattenskyddsområde att svara på frågor bland annat om uppvärmningssystem, avlopp och om eventuell verk­samhet och hur den bedrivs. Syftet är att få en bättre bild över eventuella risker inom vattenskyddsområdet. Teknikförvaltningen samarbetar med Enhet miljö- och hälsoskydd inom Samhällsbyggnads­förvalt­ningen som kommer att följa upp med tillsyn vid valda verksamheter senare under år 2021.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa