Arrangemangsstöd fritidsområdet - ansökan

LÄS MER

Ansökan måste skickas in senast två månader innan arrangemanget startar. Vid särskilda skäl kan även ansökan för arrangemang behandlas med kortare varsel, kontakta då handläggare på telefon:

Kontaktuppgifter:

Föreningens årsmöteshandlingar måste alltid finnas hos kultur- och fritid för att stöd skall kunna sökas. Mer information och bestämmelser finns på Region Gotlands webbplats:

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa