Krisstöd kortfilm från Film på Gotland - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Krisstödet för kortfilm är ämnat som produktionsmedel till kortfilm och nya format, inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Film på Gotland fördelar årligen två stöd om maximalt 80.000:- vardera.


För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att något eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:
•    Den sökande är skriven på Gotland.
•    Filmen spelas in eller produceras helt eller delvis på Gotland. Det gäller förutom inspelning även t. ex. manusskrivande eller efterbearbetning.
•    Filmen speglar till sitt innehåll Gotland.


Ansökningstillfällen
Det finns två ansökningstillfällen 2022-2023, med sista ansökningsdag:
•    1/11 2022
•    1/3 2023


Mer information om krisstöd kortfilm finns på Film på Gotlands webbplats

Film på Gotland strävar efter att minska klimat- och miljöpåverkan och därmed bidra till ett hållbart samhälle. I ansökan ställer vi krav på att produktionen redovisar på vilket sätt den arbetar för minskade utsläpp och minskad miljöbelastning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa