Serveringstillstånd - ansökan och anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök eller anmäl via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt företags befintliga serveringstillstånd.

Har du redan ett serveringstillstånd och är webbkund kan du klicka på länken nedan för att komma in på vår e-tjänst för att göra ändringar, lägga till serveringsansvariga, ändra kontaktuppgifter och ansöka om nya tillstånd.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Företag, förening eller stiftelse kan använda e-tjänsten för att ansöka om:

 • Ett nytt stadigvarande tillstånd.
 • Förändring i befintligt stadigvarande tillstånd (exempelvis dryckessortiment, serveringsyta eller serveringstider).
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten.
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap.
 • Tillfällig ändring av öppettider eller serveringsyta.

Observera: vid nya stadigvarande tillstånd ska finansieringsplan och budget fyllas i och bifogas tillsammans med nödvändiga bilagor. Formuläret som ska bifogas kan du hämta via följande länk:

Företag, förening eller stiftelse som redan har tillstånd kan också använda e-tjänsten för att anmäla:

 • Catering
 • Provsmakning av alkoholhaltiga drycker.
 • Kryddning av spritdryck.
 • Ändring av serveringsansvarig personal.
 • Person i företaget behöver genomföra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov.
 • Tillträdande eller avgående personer med betydande inflytande (PBI).
 • Att bolaget upphör och samtliga tillstånd ska återkallas.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Handlingar som du ska bifoga
Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som företag ska bifoga vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Avgifter
Avgifter betalas direkt i e-tjänsten (med undantag för avgifter kopplade till kunskapsprov) via Swish eller kortbetalning.
Läs mer om serveringstillstånd och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa