Försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

LÄS MER

Enligt lag ska den som bedriver försäljning/servering av folköl eller försäljning av tobaks- och nikotinprodukter anmäla detta till den kommun där försäljning/servering sker.

Lagtext
Kap 5 § 5 Alkohollag (2010:1622)öppnas i nytt fönster
Lag (2018:2088) Om tobak och liknande produkter, kapitel 5 §15

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsmyndigheten - Region Gotland
alkoholtillstand@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och Byggnämnden - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa