Elkompensation för ideell förening - ansökan

LÄS MER

Vad och vem

Det här stödet går till ideella föreningar som äger och driver sin egen anläggning inom fritid-, bygdegårdar- och kultursektorn. För att vara berättigad till stöd måste föreningen vara registrerad i Region Gotlands föreningsregister.

När

Den period som stödet täcker är 1 september 2022 till 30 april 2023, och referensperiod är 1 september 2021 till 30 april 2022.

Stödet går till den ökade kostnaden er förening kommer att få på grund av ökade elpriser. Det kan vara de som hade rörligt avtal under den första perioden och rörligt nu, eller de som har gått från fast avtal till rörligt. Stödet går exempelvis inte till föreningar med samma bundna elavtal under bägge perioderna, men som ser ökade kostnader på grund av ökad förbrukning. Du kommer att ange vilket elavtal du hade för de bägge perioderna.

Hur

Stödet söks genom en e-tjänst hos Region Gotland. Den har två delar. För perioden 1 september till 31 oktober söker föreningen för faktiska kostnader. Du gör detta genom att ange kostnader för september-oktober 2021 och för samma period 2022. E-tjänsten räknar sedan ut den ökade kostnaden.

För resterande del av ersättningsperioden uppger ni förbrukning för november 2021-april 2022, samt kostnad för den perioden. E-tjänsten räknar sedan ut vad uppskattad elkostnad blir, och även vad ökningen blir utifrån ett uppskattat kWh-pris. Region Gotland använder sig av schabloniserad kostnad på 4,50 kr/kWh. Denna uppskattning är framtagen av Vattenfall och avstämd med GEAB. Den baserar sig på ett normalutfall av väder och energiuttag. Notera att detta är modell för framtida kostnader, och den faktiska kostnaden kan komma att bli annorlunda.

Den faktiska kostnadsökningen för september och oktober, samt den uppskattade ökningen för november till april utgör det belopp som föreningen söker ersättning för.

Det som behöver bifogas till ansökan är dokument som stärker vilka avtal föreningen har samt förbrukning och kostnad för perioden 1 september 2021-30 april 2022 samt för september och oktober 2022.

Som mest kan föreningen få täckning för 100 procent av prisökningen, men fördelningen är beroende av totalt söktryck.

Projektmedel utlyses med förutsättning att beslut om detta tas regionfullmäktige den 21 november 2022.

Sista ansökningsdag

Stödet söks senast den 30 november. Det är viktigt att skicka med samtliga dokument som efterfrågas. Utbetalning sker innan årsskiftet.

Frågor om e-tjänsten

Per Wallstedt
per.wallstedt@gotland.se
0498-26 96 31

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelseförvaltningen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa