Attefallshus - anmälan nybyggnad

LÄS MER

Här anmäler du att du vill bygga ett attefallshus.

Attefallshus får du bygga på en tomt där det redan finns ett bostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får du alltså inte bygga ett attefallshus där.

Ett attefallshus får användas som en fritids- eller permanentbostad, eller en komplementbyggnad, t.ex. förråd, gäststuga eller garage. Den totala byggnadsarean får inte vara större än 25 kvadratmeter.

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Byggnadsnämnden och vänta på att få ett startbesked innan du börjar bygga. Attefallshus får inte heller byggas överallt på Gotland.

Läs mer på Region Gotlands webbplats om vad som gäller i ditt område.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst enhet bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
kundtjanst.bygglov@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
registrator-mbn@gotland.se