Strandskyddsdispens - ansökan om

LÄS MER

Vill du göra åtgärder och byggen nära en insjö eller vattendrag använder du den här blanketten för att ansöka om dispens.

Det är miljö- och byggnämnden som beslutar om dispens kring insjöar och vattendrag.

Runt Gotlands kust är strandskyddet generellt 100 meter och här kontaktar du Länsstyrelsen för att få dispens.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst enhet bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
kundtjanst.bygglov@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se