Strandskyddsdispens - ansökan om

LÄS MER

Vill du göra åtgärder och byggen nära en insjö eller vattendrag använder du den här blanketten för att ansöka om dispens.

Det är byggnadsnämnden som beslutar om dispens kring insjöar och vattendrag.

Runt Gotlands kust är strandskyddet generellt 100 meter och här kontaktar du Länsstyrelsen för att få dispens.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst enhet bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
kundtjanst.bygglov@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se