Godkännande att utföra utstakning och lägeskontroll

LÄS MER

Ansök om godkännande för att utföra utstakning och lägeskontroll för specifikt projekt.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
kundtjanst.bygglov@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se