Enskild avloppsanläggning - anmälan/ansökan om

LÄS MER

Blankett för anmälan/ansökan om enskild avloppsanläggning.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se