Latrin - ansökan om lokalt omhändertagande

LÄS MER

Ansök om lokalt/eget omhändertagande av latrin.  Situationsplan skall bifogas över fastigheten där plats för toalett (i hus eller särskild byggnad), urinbehållare, kompost, vattentäkt m.m anges. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden