Latrin - ansökan om lokalt omhändertagande

LÄS MER

Ansök om lokalt/eget omhändertagande av latrin.  Situationsplan skall bifogas över fastigheten där plats för toalett (i hus eller särskild byggnad), urinbehållare, kompost, vattentäkt m.m anges. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se