Serveringstillstånd - ansökan om

LÄS MER

Har du redan ett serveringstillstånd och är webbkund kan du klicka på "logga in som webbkund" för att komma in på vår e-tjänst för att göra ändringar, lägga till serveringsansvariga, ändra kontaktuppgifter och ansöka om nya tillstånd.

Är det din första ansökan använder du blanketter/webbformulär du hittar under knappen "blanketter".

Det är bra om du förbereder din ansökan så att den är komplett. Kontrollera i checklistan vad som ska skickas in för det tillstånd du söker och ta fram de handlingar som ska bifogas i din ansökan.

På Region Gotlands webbplats har vi tagit fram checklistor som kan vara till hjälp när du ansöker.

Frågor om e-tjänsten

Regionupplysningen
regiongotland@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland