Uppehåll i sophämtning -ansökan

LÄS MER
Förutsättning för uppehåll i sophämtningen är att fastigheten inte nyttjas under perioden som uppehållet avser. För period med uppehåll betalar fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren den fasta grundavgiften enligt taxan men inte hämtningsavgift och eventuella tilläggsavgifter.
 
För ansökan tas avgift ut enligt gällande taxa (169 kr/gång).

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland