Uppehåll i slamtömning -ansökan

LÄS MER
Förutsättning för uppehåll i hämtningen av slam är att fastigheten inte nyttjas under perioden som ansökan avser.
Uppehåll medges:
−om fastigheten inte kommer att nyttjas under en period på minst ett kalenderår och
−avloppsanläggningen är tömd och inte brukas efter senaste tömningstillfället.
−för helt kalender år och ett kalenderår per ansökningstillfälle.
 
Ansökan ska lämnas senast den sista november året innan kalenderåret som ansökan om uppehåll avser. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland