Avfall, slam, latrin, återvinning och sophämtnings/VA-fakturor - Kontakta kundtjänst

LÄS MER

Ställ frågor angående avfall, slam, latrin, återvinning och sophämtnings/VA-fakturor till kundtjänst.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden - Region Gotland