Fett- eller oljeavskiljare - anmälan efter installation

LÄS MER

För att undvika miljöföroreningar och att fetter täpper igen avloppsnätet ska verksamheter inom exempelvis livsmedelsproduktion och verksamheter som hanterar kemikalier ha fungerande rening från fett och/eller olja och andra kemikalier.

Innan installation av fett- eller oljeavskiljare ska anmälan lämnas till byggnadsnämnden.

Efter installation ska anmälan lämnas till teknikförvaltningen via denna e-tjänst eller bifogad blankett.

Mer information om fett- och oljeavskiljare hittar du på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Teknikförvaltningens kundtjänst
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland