Bistånd enligt socialtjänstlagen - ansökan

LÄS MER

När du behöver stöd och hjälp av socialtjänsten kan du ansöka om bistånd. Efter en individuell bedömning kan det leda till beslut om till exempel trygghetslarm, särskilt boende, korttidsplats, dagverksamhet eller olika hemtjänstinsatser.

Blanketten lämnas till biståndshandläggare eller skickas till:

Region Gotland
Socialförvaltningen
Mottagningsteamet
621 81 Visby

Frågor om e-tjänsten

Mottagningsteamet
mottagningsteamet.sof@gotland.se
0498-20 49 69

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden - Region Gotland