Slam - ansökan om lokalt omhändertagande

LÄS MER

Ansök om lokalt omhändertagande av slam. Du som sökanden loggar in med e-legitimation och fyller i ansökningsblanketten och inom ett par dagar får du ett e-postmeddelande med ärendenummer. Detta ärendenummer ska du meddela fastighetsägaren till den mottagande fastigheten.  Den mottagande fastighetsägaren skickar sedan in blanketten Förbindelse mottagande av slam, antingen digitalt eller, om e-legitimation saknas, på papper. Ärendenumret måste anges!

Läs mer på Region Gotlands webbplats

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation