Slam - ansökan om hämtning vartannat år

LÄS MER

Ansökan om hämtning av slam vartannat år. Hämtning av slam vartannat år kan i vissa fall beviljas efter ansökan hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan är avgiftsbelagd. Läs mer på Region Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation