Slam - ansökan om hämtning vartannat år

LÄS MER

Ansökan om hämtning av slam vartannat år. Hämtning av slam vartannat år kan i vissa fall beviljas efter ansökan hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan är avgiftsbelagd. Läs mer på Region Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation