Hemkompostering av matavfall - ansökan

LÄS MER

På Gotland är kompostering av trädgårdsavfall och köksavfall tillåtet inom den egna fastigheten om det kan ske utan olägenheter för omgivningen. Man kan även kompostera på en arbetsplats. För kompostering av matavfall ska en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan komposteringen påbörjas. Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Läs mer på Region Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation