Autogiro - anmälan

LÄS MER

Region Gotland erbjuder kostnadsfri autogiro-service, så att dina avgifter till Region Gotland betalas automatiskt från ditt konto på räkningens förfallodag.

Vi erbjuder autogiro för avgifter inom följande områden:

  • Äldreomsorg och hemtjänst
  • Vatten och renhållning
  • Barnomsorg
  • Hyra vid teknikförvaltningen

Skicka din ifyllda anmälan till:
Region Gotland
Serviceförvaltningen, Administrativ service
621 81 Visby