Servisanmälan

LÄS MER

En servisanmälan skall bara göras vid nyanslutning. Vatten släpps inte på förrän anläggningsavgiften är betald samtliga blanketter inlämnade och vattenmätare är uppsatt. För särskilda tjänster som sprinkler,provisoriska serviser mm utgår avgift enligt VA-taxa. Vid inkoppling till den allmänna spillvattenanläggningen glöm ej att anmäla sluttömning av egen anläggning till kundtjänst

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation