Sprinklersystem - ansök om att ansluta

LÄS MER

Ansök om att ansluta sprinklersystem till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Enligt lagen om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, har den allmänna vatten- och avloppsanläggningen till ändamål att förse bostadshus och annan bebyggelse med dricksvatten och ta hand om avloppet. Region Gotland har dock ingen skyldighet att leverera vatten för brandbekämpning via sprinklersystem, eftersom huvuduppdraget är att leverera dricksvatten för normal hushållsanvändning. Detta innebär att en fastighetsägare inte med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation