VA -ändringsanmälan

LÄS MER

För samtliga fastigheter anslutna till kommunens vatten- och/eller avloppsledningsnät gäller att fastighetsägare skall anmäla förändringar av installationen. Vad som ingår i begreppet finns förklarat i blanketten. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland