Inkomstredovisning - socialtjänst och hemsjukvård

LÄS MER

Mer information på Region Gotlands webbplats:

Avgifter inom socialtjänst och hemsjukvård


Blanketten lämnas till biståndshandläggare eller skickas till:

Socialförvaltningen
Avgiftsteamet
621 81 Visby