Inkomstredovisning - socialtjänst och hemsjukvård

LÄS MER

Mer information på Region Gotlands webbplats:

Avgifter inom socialtjänst och hemsjukvård


Blanketten lämnas till biståndshandläggare eller skickas till:

Socialförvaltningen
Avgiftsteamet
621 81 Visby

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningens avgiftshandläggare
0498-20 46 21

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden - Region Gotland