Gräva i gata - ansökan om tillstånd

LÄS MER

Det går bra att bifoga kartor, foton eller andra filer som kan hjälpa till vid bedömningen av din ansökan. Du kan bifoga upp till tre filer som tillsammans får vara maximalt 20 MB.

Innan du skickar in din ansökan ska du känna till Region Gotlands anvisningar om att gräva i gata, väg eller allmän mark.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland