VA-granskning -ansöka

LÄS MER

Du kan begära en VA-granskning för förläggning av ledningar (fibernät, fjärrvärme, el, opto) i mark. För att granskning ska kunna ske krävs linjekarta i DWG- eller DXF-format med koordinatsystem Sweref 99 18 45 RH00. Läs mer om koordinatsystemet på lantmäteriets webbplats:

Beräknad handläggningstid är ca 5 veckor.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland