Trädfällning - önskemål

LÄS MER

Parkenheten utför normalt trädfällningar endast under vintersäsongen (november-februari). Om trädet anses vara farligt kan en fällning ske vid annan tidpunkt på året. Det är inte tillåtet att som privatperson, fälla träd på Region Gotlands mark. Det är inte heller tillåtet att som privatperson omhänderta nedfallna träd på mark som ägs av Region Gotland. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation