Transporttillstånd - ansökan

LÄS MER

Om du har tung, bred eller lång transport som överstiger tillåten vikt eller dimension enligt trafikförordningen ska du ansöka om transporttillstånd.

Det är Trafikverkets regioner  som beslutar om tillstånd för bred, lång och tung transport. Transporttillståndet kan utfärdas om transporten sker utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. I varje tillstånd anges vilka villkor som gäller för den aktuella transporten.

Sker transporten endast på Gotland ska ansökan skickas till Region Gotland.

Om transporten passerar flera kommuner ska du söka transporttillstånd hos Trafikverket.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland