Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Den som p.g.a. en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, kan efter ansökan, beviljas riksfärdtjänst. Handläggningstiden kan vara upp till fyra veckor. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden -Region Gotland