Upplag av bark, timmer, stubbar, flis och GROT - ansökan

LÄS MER

Ansökan om upplag av bark, timmer, stubbar, flis och GROT

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se