Spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde - ansökan/anmälan

LÄS MER

Ansökan/anmälan om spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde.

Enligt vattenskyddsföreskrifter.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se