Spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde - ansökan/anmälan

LÄS MER

Ansökan/anmälan om spridning av växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde.

Enligt vattenskyddsföreskrifter.

Frågor om e-tjänsten

Registrator, Miljö och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden