Enskilt avlopp vid ägarbyte - förfrågan

LÄS MER

Fastighetsägare, spekulant på fastighet och mäklare kan använda detta formulär för att göra en förfrågan angående en fastighets enskilda avlopp.

Uppgifterna som lämnas garanteras inte att vara fullständiga. För att få en fullständig bild av avloppets skick bör en besiktning av anläggningen göras av fackman eller sakkunnig. bLäs mer på Region Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se