Bassängbad - anmälan

LÄS MER

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars användas av många människor räknas som "offentlig lokal" och ska anmälas till miljö och hälsoskyddsnämnden innan de tas i bruk. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Enhet, Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se