Bassängbad - anmälan

LÄS MER

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars användas av många människor räknas som "offentlig lokal" och ska anmälas till miljö och hälsoskyddsnämnden innan de tas i bruk. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland