Driva förskola, skola och fritidshem - anmälan

LÄS MER

Ska du driva eller arrangera verksamhet i lokaler för undervisning inom förskola, skola och fritidshem skall du skriftligen (38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet om hälsoskydd) anmäla detta till miljö och hälsoskyddsnämnden innan lokalen tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Även om du förändrar verksamheten, bygger om eller bygger till befintliga lokaler ska anmälas om förändringarna påverkar hälsan. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se