Verksamhet för hygienisk behandling - anmälan

LÄS MER

Ska du driva eller arrangera verksamhet i lokaler rörande hygienisk behandling skall du skriftligen (38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet om hälsoskydd) anmäla detta till miljö och hälsoskyddsnämnden innan lokalen tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Även om du förändrar verksamheten, bygger om eller bygger till befintliga lokaler ska anmälas om förändringarna påverkar hälsan.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland