PCB-sanering - anmälan

LÄS MER

Användningen av PCB är numera förbjudet, men miljögiftet finns fortfarande kvar på många ställen.

2007 antogs en PCB-förordning som innebär att fastighetsägare är skyldiga att inventera byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Ägaren ska därefter redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som planeras att vidtas. Ändringar har gjorts i förordningen under 2010 vilket vilket innebär att den 30 juni 2014 respektive 2016 är gällande slutdatum för sanering. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se