PCB-sanering - anmälan (gammal version)

LÄS MER

Höga halter av PCB i fog- och golvmassor ska senast ha sanerats till den 30 juni 2016. PCB-fogar m.m. kan dock finnas kvar på svåråtkomliga ställen som först kan avlägsnas vid ombyggnad eller rivning. Lägre halter av PCB ska likaså avlägsnas vid renovering, ombyggnad eller rivning.

Enligt 18 § förordning (2007:19) om PCB m.m. ska en anmälan ske innan PCB-haltig massa avlägsnas. Skicka in en anmälan minst tre veckor innan saneringsarbetet ska påbörjas. Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Mer information finns här:

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa