Cisterner och rörledningar som tas ur bruk - anmälan

LÄS MER

Anmäl cisterner och rörledningar som tas ur bruk. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland