Lagring av avfall - ansökan om

LÄS MER

Anmäl lagring av avfall eller tillfälligt upplag av avfall enligt vattenskyddsföreskrifter. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland