Lagring av avfall - ansökan om

LÄS MER

Anmäl lagring av avfall eller tillfälligt upplag av avfall enligt vattenskyddsföreskrifter. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se