Lagring av avfall - ansökan om

LÄS MER

Anmäl lagring av avfall eller tillfälligt upplag av avfall enligt vattenskyddsföreskrifter.

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland