Uppförande av vindkraftverk - anmälan

LÄS MER

Anmäl uppförande av vindkraftverk

Läs mer om prövning av vindbruk.

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland