Återvinning av avfall för anläggningsändamål - anmälan om

LÄS MER

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se