Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt samt spridning av vägsalt - ansökan om

LÄS MER

Ansökan om upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt samt ansökan om spridning av vägsalt.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se