Större schaktningsarbeten - ansökan om

LÄS MER

Ansökan eller anmälan om större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande underhållningsarbeten.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se