Större schaktningsarbeten - ansökan om

LÄS MER

Ansökan eller anmälan om större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande underhållningsarbeten.

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland