Anläggning för förvaring av brandfarlig vätska - information

LÄS MER

Information om installation av anläggning för förvaring av brandfarlig vätska och hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

 

Frågor om e-tjänsten

Registratur, Miljö- och hälsa
registrator-mhn@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland