Anläggning för förvaring av brandfarlig vätska - information

LÄS MER

Information om installation av anläggning för förvaring av brandfarlig vätska och hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

 

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se